نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه.... باعنایت به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده ام.

حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.پس از گذشت سه سال اینجانب، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان...، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل مشترک، به خوانده داده شد......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.