نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خانم /اقا .....مورخ ..... با خوانده محترم خانم /اقا .......قراردادی مبنی بر اجاره ی یک باب مغازه ی تجاری در پاساژ ....منعقد نموده ام ...طی این قرارداد مقداری وسیله و لباس که در قرارداد یک به یک نامبرده شده است را از خوانده به مبلغ .... تومان جهت خرید وسایل نامبرده شده خریداری نموده ام ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.