نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره . مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان . عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم که ثمره این ازدواج فرزند دختر/پسر ........

لطفا برای مشاهه متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.