نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل بیماری صعب‌العلاج شوهر

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل بیماری صعب‌العلاج شوهر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به مرض صعب العلاجی مبتلاء گردیده که دوام زناشویی را برای مشارالیها مخاطره آمیز نموده است (تحقق بند سه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند5 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی) و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.