نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم سرپرستی

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم سرپرستی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام

احتراماً به استحضارمی رساند :

با عنایت به مسئولیت سنگین همسر اینجانب در مقام اشتغال اداری/ كاری/ و همچنین/ تدریس در دانشگاه/ و انجام مسافرت های متعدد و پی در پیِ نامبرده چه در داخل و چه در مسافرت های خارجی در.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.