نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع صدور سند

نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع صدور سند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....(نام شهرستان محل وقوع ملک)

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب كپی مصدق سند مالكیت شماره .....،...... پلاك/ پلاك های ثبتی شماره ........بخش شماره و نام شهرستان به مساحت ..... واقع در ..... در مالكیت قانونی و رسمی اینجانب بوده واملاك مذكورطی سالیان متمادی تحت كشت وزرع بوده وبه دلیل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوی عملیات كشاورزی درآن متوقف شده وكمیسیون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن راموات اعلام نموده.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.