نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت شرکت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

خواندگان اعضای هیئت مدیره شركت ..........به شماره ثبت.....می باشند واینجانب به عنوان یکی از سهامداران شركت یاد شده به میزان .....سهم آن شركت را دارا میباشم . نظر به اینكه خواندگان شركت دیگری را در زمینه فعالیت شركت فوق الذكر تأسیس نموده و ........

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.