نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل به جهت تغییر شغل مغازه توسط مستاجر

نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل به جهت تغییر شغل مغازه توسط مستاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

با سلام

احتراماً اینجانب ...... با کدملی .........به استحضار می رساند :

براساس قرارداد اجاره مورخ خوانده/خواندگان در .......... باب واحد تجاری پلاك ثبتی /......... بخش شماره ونام شهرستان به جهت شغل ............ ید استیجاری دارند . .....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.