نمونه دادخواست تقاضای اعلام حکم ورشکستگی توسط تاجر

نمونه دادخواست تقاضای اعلام حکم ورشکستگی توسط تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائیمحل اقامت تاجر

با سلام

احترامآً به استحضار می رساند:

اینجانب اقای ..... فرزند .... به شماره شناسنامه .......به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.