نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ... فرزند ...به شماره شناسنامه .....در تاریخ ..... زوجه خانم را... به عقد نکاح دائم خود دراورده ام .پس از گذشت دو سال از زندگی مشترک خوانده به مدت .... غائب مفقود الاثر شد به گونه ای که بنده مدتها بدنبال ایشان ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.