نمونه دادخواست تقاضای اتصال تلفن

نمونه دادخواست تقاضای اتصال تلفن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراماً به استحضارمی رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترك تلفن با شماره ........مبادرت به قطع تلفن كرده و علیرغم مراجعات مكرر اینجانب و ارائه مدارك مربوطه و اینكه حسب سوابق موجود بدهی معوقة .......

لطفا برای مشاهده ی کامل متن دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه بفرمایید.