نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره .. در تاریخ . در دفترخانه شماره شهرستان با خوانده محترم عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. در ابتدای زندگی مشترک با توجه به مشکلات اقتصادی خوانده، بنده موافقت نمودم که به صورت موقت در خانه پدری ایشان زندگی کنیم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.