نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت واقع در شهرستان بخش به شماره پلاک ثبتی را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.