نمونه دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

نمونه دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان ......

با عرض سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

1-اینجانب متولد سال .... می باشم و والدین اینجانب سه سال قبل از تولد من دارای فرزند پسردیگری بوده اند که قبل از تولد من فوت می نماید. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.