نمونه دادخواست اخذ به شفعه

نمونه دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

اینجانب و خوانده محترم ردیف اول در یک قطعه زمین 800 متری دارای پلاک ثبتی ...... واقع در بخش..... شهرستان..... شریک بوده که نامبرده در روز گذشته بدون اطلاع اینجانب سهم خود را به موجب بیع نامه مورخ...... به خوانده محترم ردیف دوم فروخته است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.