نمونه تعهد نامه به وزارت درمان و پزشکی

نمونه تعهد نامه به وزارت درمان و پزشکی

بسمه تعالی

.....................در تاریخ زیر حاضر دفتر شد و بعد الحضور به موجب این سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان استفاده نمودند و بابت آن به دولت بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از کشور خارج شوند لذا نامبرده ضمن عقد خارج و لازم متعهد میشوند چنانچه از تاریخ اولین خروج ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.