نمونه تعهد نامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه

نمونه تعهد نامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه

بسمه تعالی

با سلام

جناب اقا/خانم ......

در تاریخ زیر حاضر دفتر گردیدند: ------------ دانشجوی دانشگاه -------- دوره ---------- با شماره دانشجویی ..... ترم .... میباشد که از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکها که در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داده شده استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد مورد مطالبه بانک کاملا مطلع می باشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.