نمونه اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

نمونه اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

اقرارنامه که دارای انواع رسمی یا عادی بوده، یک سند کتبی عادی یا رسمی است که به موجب آن، شخصی، از حقی به نفع دیگری و به ضرر خودش، خبر می دهد. اعتبار انواع اقرار نامه، تنها در صورتی وجود داشته که مطابق شرایط قانونی و قواعد و ضوابط نحوه تنظیم هریک از انواع آن، یعنی وجود اهلیت، وجود رضایت، وجود امضا ذیل سند عادی آن و یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده باشد. با توجه به این موضوع قصد داریم شما را با نمونه رضایت نامه در پرونده حقوقی آشنا کنیم و در ادامه نیز شما می توانید نحوه نوشتن رضایت نامه را فرا بگیرید. سایت احقاق در انتهای این مقاله برای شما متن رضایت نامه نیز آورده است که شما می توانید از آن استفاده کنید.

جرم چیست؟

جرم، کلمه ای رایج که هنوز بسیاری از افراد به مفهوم آن تسلط ندارند. جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود .

همانطور که می دانید جرائم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود و دسته بندی آن به شرح زیر است:

  • جرائم قابل گذشت
  • جرائم غیر قابل گذشت

شاید تا به حال دیده باشید که فردی یک جرمی را مرتکب شده است و خانواده آن به دنبال رضایت از شاکی هستند و زمانی که رضایت شاکی را به دست می آوردند، قاضی پرونده را مختومه اعلام می کند. به نظر شما دلیل این پروسه در پرونده چیست؟

در پاسخ به سوال بالا می توانیم بگوییم، در برخی از جرائم چون شاکی و حقوقش در اولویت قرار دارد با گذشت او مجرم رفع تبرئه می شود و به قول معروف پرونده بسته می شود؛ به همین دلیل به این جرائم، جرائم قابل گذشت می گویند. برای مثال فرض کنید دو نفر در همسایگی هم باهم دعوا می کنند و شخص الف به شخص ب فحاشی می کند. در این شرایط شخص ب تصمیم می گیرد از فردی که به او فخاشی کرده است شکایت کند و شکایت خود را به صورت کتبی به مراجع قانونی ارائه دهد.

در این شرایط با وساطت آشنایان و همسایگان نظر شاکی جلب می شود و علی رغم میل باطنی خود از شکایت صرف نظر می کند. جالب است بدانید در فرم رضایت نامه ای که باید شاکی پر کند می تواند بنویسد که اگر فرد ب تعهد دهد که دیگر فحاشی نکند من در ازای تعهد آن فرد، شکایت خود را پس می گیرم.

در مقابل جرائم قابل گذشت، جرائمی وجود دارد که علاوه بر اینکه شاکی در آن صدمه دیده است، وجدان عمومی نیز خدشه دار شده است و یا به عبارتی تحت تاثیر آن جرم قرار گرفته است و حتی اگر در این نمونه از پرونده ها شاکی نیز از حق خود بگذرد، متهم باید طبق قوانین اسلامی مجازات شود.

پس می توانیم بگوییم اگر در جرائم غیر قابل گذشت شاکی خصوصی نیز وجود داشته باشد، درست است که اگر شاکی از شکایت خود بگذرد در نهایت باید متهم مجازات شود اما اعلام گذشت شاکی در تخفیف مجازات متهم می تواند موثر باشد و این تاثیر در دو حالت قابل امکان است:

  • قبل از صدور حکم قطعی
  • پس از صدور حکم قطعی

شرایط گذشت شاکی

یک پرونده می تواند یک یا چند شاکی داشته باشد و اگر شاکیان یک پرونده بنابر هر دلایلی تصمیم بگیرند که از شکایت خود بگذرند تا پرونده متهم بسته شود باید حتما رضایت خود را اعلام کنند. هنگامی که می گوییم باید رضایت خود را اعلام کنند این نیست که شما به عنوان خانواده متهم با تکیه بر حرف شاکی که اصلا سندیت ندارد اکتفا کنید. بلکه در این شرایط شاکیان باید رضایت خود را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی اعلام کنند.

با توجه به موضوع این مقاله تصمیم گرفتیم در زیر یک نمونه از اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

را بیاوریم که شاکی به راحتی می تواند با تکمیل آن رضایت خود را به صورت کتبی اعلام کند.

سخن آخر

همانطور که گفتیم اقرارنامه باید رسمی باشد و شما می توانید بعد از آشنایی با نحوه نوشتن رضایت نامه با استفاده از اقرارنامه اعلام رضایت در پرونده حقوقی کنید. سایت حقوقی احقاق با توجه به نیاز جامعه در حوزه سایت حقوقی احقاق تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مشاور حقوقی چیست مراجعه کنید.

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : ................ متولد:............. ساکن: .................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم ......

لطفا برای ملاحظه ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.