نمونه اظهار نامه مطالبه ماشین به امانت گذارده شده

نمونه اظهار نامه مطالبه ماشین به امانت گذارده شده

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقا/خانم.... :

با سلام ،

بر مبنای قراردادی مبنی بر امانت یک دستگاه اتومبیل ..... به شماره شهربانی ......... به رنگ و مدل .....در مورخ ....... در عوض پرداخت بدهی به مبلغ ...... ریال اینجانب در امانت جنابعالی قرار داده ام. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.