نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ ...........اینجانب یک دستگاه ..................... را به مبلغ.... ریال از جنابعالی خریداری کردم و ازثمن معامله مبلغ ............ ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.