نمونه اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود

نمونه اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت تاریخ ثبت .......

ماده 1 : نام و نوع شرکت: شرکت................. ... با مسؤلیت محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.