احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه

خدمت سربازی یکی از بحث برانگیزترین مراحل زندگی هر مردی است. از سختی های دوران خدمت تا مشکلات مالی برای سربازان و حقوق و مستمری سربازی و در نهایت بیمه دوران خدمت که آیا در بازنشستگی منظور می شود یا خیر؟

فهرست

احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه

یکی از مهمترین دغدغه های فکری پسران در کشور ما خدمت عمومی سربازی است چراکه در عنفوان جوانی مجبورند دو سال از بهترین سالهای زندگی خود را به آن اختصاص داده و از بعضی از علایق و ازادی های خود و بعضا خانواده خود دور بشوند. در این نوشته به بیان چگونگی احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه ،خرید بیمه سربازی،دفترچه بیمه سربازان وظیفه و ... خواهیم پرداخت.

خدمت سربازی:

یکی از مهمترین دغدغه های فکری پسران در کشور ما خدمت عمومی سربازی است چراکه در عنفوان جوانی مجبورند دو سال از بهترین سالهای زندگی خود را به آن اختصاص داده و از بعضی از علایق و ازادی های خود و بعضا خانواده خود دور بشوند.بسیاری از جوانان سربازی را هدر دادن دو سال از عمر خود میپندارند چراکه علاوه بر شرایط خاص این دو سال،بین کنکور دادن و اینده ی خود و سربازی و سختی های مختص به آن دچار استیصال و درماندگی شده و دچار استرس میشوند.این در صورتیست که بسیاری از افراد از جمله بزرگترها درخانواده سربازی را به اصطلاح دلیلی بر مرد شدن پسر های جوان میدانند.

اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بیان داشته است که :

به حکم آیه کریمه (و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

سربازی در کشور ما به خدمت سربازی عمومی گفته میشود که براساس قانون جمهوری اسلامی ایران تمام مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، به جز مواردی که استثنا شده اند، باید به خدمت سربازی بروند. گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولین اجباری است و مشمولین قبل از پایان این دوره از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی خدمات شهروندی بازداشته می شوند، مگر با ارائه مدرک معافیت موقت.

دوره های سربازی:

دوره نخست سربازی، آموزشی نام دارد که معمولاً دو ماه به طول می انجامد.اصلی ترین دوره ی سربازی همین دوره اموزشی است چراکه در آن آموزش های نظامی به سربازان داده می شود به طوری که قادر باشند پس از این دوره در جنگ حضور یابند. همچنین به مدت زمانی که یک سرباز بیش از خدمت قانونی خود تا پایان خدمت به دلیل تنبیه یا به خدمت ادامه می دهد، اضافه خدمت اطلاق میشود.

دوره ی کد:

دوره کد دوره ای دوماهه، بعد از دوران آموزشی می باشد و سربازانی که دوره کد خورده باشند به جای اعزام به یگان خدمتی، به مدت دو ماه تحت آموزش های تخصصی قرار خواهند گرفت. تفاوت دوره کد با دوره آموزشی فقط در تخصصی بودن مطالب است. این دوره فقط مخصوص ارتش و نیروی انتظامی می باشد.

دوره خدمت:

پس از دوره آموزشی دوره خدمت آغاز می شود. در این هنگام است که با توجه به میزان تحصیلات سربازان درجه نظامی دریافت می کنند و پس از تقسیم برای انجام ادامهٔ خدمت به شهرهای مختلف فرستاده می شوند.

دولت برای آنکه این دوره برای سربازان دارای مزایایی باشد و سختی های آن را به کام جوانان شیرین نماید،برای مشمولان بیمه تامین اجتماعی،این دو سال را بر سابقه ی بیمه ی انها احتساب و از سالهای بازنشستگی انان کسر مینماید.

خدمت سربازی و چگونگی احتساب در سوابق بیمه ای تامین اجتماعی:

مدیر کل تامین اجتماعی چگونگی احتساب خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه ای را بصورت زیر تشریح کرد:

خدمت سربازی یکی از بحث برانگیزترین مراحل زندگی هر مردی است. از سختی های دوران خدمت تا مشکلات مالی برای سربازان و حقوق و مستمری سربازی و در نهایت بیمه دوران خدمت که آیا در بازنشستگی منظور می شود یا خیر؟ این موارد برای سرباز وظیفه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

شاید برای برخی سربازان دوران خدمت و بیمه مربوط به آن چندان اهمیت نداشته باشد چون سربازی فقط عبور از یک مرحله سخت زندگی برای مهاجرت از کشور است یا اینکه به دلیل داشتن شغل آزاد و عدم علاقه به استخدام شدن در شرکت های دولتی و خصوصی بیمه سربازی چندان اهمیتی برایشان ندارد. اما بسیاری دیگر از سرباز وظیفه ها ترجیح می دهند بعد از خدمت سربازی در یکی از شرکت های دولتی یا خصوصی استخدام شوند؛ بنابراین اینکه بیمه سربازی در بازنشستگی منظور شود اهمیت زیادی برایشان دارد.

در واقع می توان گفت که محاسبه بیمه دو سال خدمت سربازی به معنای تسریع دو ساله در روند بازنشستگی است. اگر خدمت سربازی جزو سوابق کاری و رسیدن سریعتر به دوران بازنشستگی محسوب نشود، ممکن است بسیاری از مردان جوان از گذراندن آن سرباز زنند و به هر چیزی برای فرار از این دوران متوسل شوند.

به همین دلیل، قانون گذار برای جلوگیری از این امر و همچنین برای احترام به افرادی که دوسال از بهترین سال های عمر خود را برای خدمت به وطن و کشور خود صرف می کنند، تمهیداتی اندیشیده است که با حفظ شرایطی این دوران جزو سوابق بیمه محسوب شده و به سال های سابقه اضافه شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم سید مجتبی موسوی گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ٣٠/١/٨٣ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ٢٨/٣/٨٥ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ٨/٤/٨٤ هیأت وزیران، احتساب مدت خدمت سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است.

احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه


احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده و بیست وسه سی ام سهم دولت است.

مهلت پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت یک جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

شده درصورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه متعلقه می تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

آیا بیمه سربازی جزو سوابق بیمه بازنشستگی منظور می شود؟

بیمه سربازی در انتهای دوران خدمت در هر شغل یا حرفه ای که باشید جزو بیمه بازنشستگی بوده و به عنوان سوابق کاری منظور می شود. البته شخص باید به جز سابقه بیمه سربازی در بیمه تامین اجتماعی سابقه بیمه دیگری هم داشته باشد و به مدت مشخصی حق بیمه پرداخت کرده باشد .

یعنی افرادی که به جز دو سال خدمت حق بیمه دیگری برای آنها پرداخت نشده باشد نمی توانند در خصوص سابقه بیمه سربازی ادعایی داشته باشند. البته به طور کلی هم این سابقه دو سال بیمه خدمت سربازی برای این افراد کارایی ندارد، چرا که یک شخص با دو سال سابقه کار نمی تواند بازنشسته شود. به همین دلیل این سابقه بیمه در ادامه سوابق بیمه بعدی فرد محاسبه و برای دوران بازنشستگی مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونگی احتساب مدت خدمت سربازی وحضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان در سوابق بیمه ای مشمـولین:

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام نمایند.

پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر به نسبت ٣٠/٧ سهم بیمه شده و ٣٠/٢٣ سهم دولت امکانپذیر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای احتساب مدت خدمت سربازی وحضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان در سوابق بیمه ای

اصل وکپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه

اصل گواهی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل از مراجع ذیصلاح

آیا برای بیمه سربازی باید مبلغی پرداخت شود ؟

برای اینکه بیمه سربازی جزو سابقه کار محسوب شود شرایطی وجود دارد. بیمه سربازی باید مورد تایید سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و سازمان تامین اجتماعی هم برای تایید این دو سال حق بیمه و قبول آن برای بازنشستگی، مبالغی را در نظر می گیرد که البته بسته به سال پایان خدمت و ارائه درخواست خرید بیمه خدمت سربازی متفاوت است. شاید دلیل پرداخت این مبلغ این است که سربازان وظیفه در دوران خدمت خودشان مبلغی را برای بیمه پرداخت نمی کنند؛ ضمن آنکه حقوق بگیر سازمان نظام وظیفه هم هستند.

در دوران خدمت سربازی کلیه سربازان دارای دفترچه بیمه بوده و می توانند از کلیه خدمات این دفترچه در بیمارستان های طرف قرارداد نیروهای مسلح استفاده کنند و حتی برخی بیمارستان ها هم کلیه خدمات عادی و تخصصی را به طور رایگان در اختیار آنها قرار می دهد. به همین دلیل اشخاصی که دوران خدمت سربازی را گذرانده اند، برای جبران این خدمات و نیز به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در دو سال خدمت باید مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی باید بپردازند تا این دوران جزو سوابق بیمه آنها محسوب شود .
نظرات کاربران


Hamid Reza Mirzaei -  22 اسفند 1401
با سلام بنده هفت ماه سابقه دارم آيا ميتوانم دو سال سربازى رو بخرم و جز سابقه بيمه ام بكنم

بینام -  18 خرداد 1402
بله میتوانید

محمود فدائي  -  18 خرداد 1402
کارمند رسمی هستم و32 سال چهار ماه خدمت کردم آیا 24 ماه خدمت بیمه تامین اجتماعی را بریزم می‌شود 34 می‌شود آیا با 34روز حقوق بازنشسته میشوم