تغییر سن در شناسنامه ٬ جرم تغییر سن در شناسنامه ٬ راه های تغییر سن در شناسنامه

بسیاری از افراد بنا به دلایل گوناگونی چون ازدواج ،شرکت در آزمونهای استخدامی و ... تمایل به داشتن سن کمتری نسبت به سن واقعی درج شده در شناسنامه ی خود دارند فلذا به دنبال راهی برای کم کردن سن خود میباشند. تغییر سن در شناسنامه دارای قوانین مختص به خود میباشد که در این مقاله به بیان آن خواهیم پرداخت.

فهرست

تغییر سن در شناسنامه ٬ جرم تغییر سن در شناسنامه ٬ راه های تغییر سن در شناسنامه

سن یکی از مواردی است که اغلب افراد وقتی در جمعی نشسته اند که اکثریت از انها جوان تر و یا کم سن ترند، تمایلی به گفتن سن واقعی خود ندارند و یا کمی با اکراه به بیان سن واقعی خود میپردازند. گاهی نیز افراد به این دلیل که در ازمونهای استخدامی ،ازدواج و تحصیل، سن بسیار تاثیر گذار و مهم است و تنها موردی است که اصولا قابل تغییر نیست،تمایل دارند که سنی کمتر از سن واقعی شناسنامه خود داشته باشند در این مقاله به بیان راهکارهایی برای تغییر سن در شناسنامه و پاسخ به این پرسش که آیا تغییر سن امکان پذیر است و... خواهیم پرداخت.

چرا افراد به تغییر سن روی می آورند ؟

سن یکی از مواردی است که اغلب افراد وقتی در جمعی نشسته اند که اکثریت از انها جوان تر و یا کم سن ترند، تمایلی به گفتن سن واقعی خود ندارند و یا کمی با اکراه به بیان سن واقعی خود میپردازند.

گاهی نیز افراد به این دلیل که در ازمونهای استخدامی ،ازدواج و تحصیل، سن بسیار تاثیر گذار و مهم است و تنها موردی است که اصولا قابل تغییر نیست،تمایل دارند که سنی کمتر از سن واقعی شناسنامه خود داشته باشند.

در دعوای تصیح، متقاضی مدعی است که شناسنامه متعلق به شخص خودش می باشد ولی بر اثر اشتباه مأمور ثبت، سن واقعی او در شناسنامه قید نگردیده است و یا ممکن است بنا به دلایل دیگری متقاضی ،شرایط کاهش سن را داشته باشد.

آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده است اغلب بیکاران سن بین ۲۵تا ۳۴ سال دارند و جزو دهه شصتی ها محسوب می شوند و هر با وجود رکود و افزایش بیکاری سن آن ها بالاتر رفته و دستگاه های دولتی،نظامی و حتی خصوصی آن ها را به بهانه ی اینکه از سن استخدام خارج شده اند نمی پذیرند.

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب1367/11/2 مجلس شورای اسلامی:

از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

چه کسانی میتوانند به اداره ثبت احوال برای اصلاح تاریخ تولد خود مراجعه کنند؟

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.

1.اشخاص ۱۸ سال به بالا

2.اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند

3.پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر سن در شناسنامه:

۱ درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره8)

۲ ارائه اصل شناسنامه عکس دار و تصویر آن

۳- یک قطعه عکس جدید

۴- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال که شخصا مراجعه می نمایند

۵- اصل و تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی

۶- فیش بانکی طبق تعرفه بانکی نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

تغییر سن در شناسنامه ٬ جرم تغییر سن در شناسنامه ٬ راه های تغییر سن در شناسنامه


نحوه مراجعه و چگونگی اقدام برای تغییر سن

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام برای تغییر سن:

1.متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.
2.تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد.
3.درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس دار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود.

4.در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود.لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.


5.کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.

6.تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.
7. تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود .
8.در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
9.اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی ( متقاضی ) خواهد بود.

این روزها به دلایلی که ذکر شد تمایل به کاهش سن دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

برای تغییر سن در شناسنامه از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۷۴/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند.

آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟-بخش دوم

بیان نکاتی درخصوص تغییر سن کمتر از پنج سال و چگونگی اثبات داشتن سنی کمتر از سن شناسنامه

بیان نکاتی درخصوص تغییر سن کمتر از پنج سال:

اولا تغییر سن کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است.

اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند.

اثبات داشتن سنی کمتر از سن شناسنامه به چه صورت است؟

همانطور که گفته شد اثبات این که سن واقعی کمتر از سن شناسنامه ای است امری دشوار است در این خصوص می توان به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی استناد کرد باید توجه داشت که بر طبق ماده۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با دادگاه است.


در ابتدا متقاضیان تعیین سن تنها با ارایه نامه از مرجع قضائی، انتظامی یا ثبت احوال پذیرش می شوند. این افراد با ارایه نامه معتبر از یکی از مراجع ذکرشده به پزشکی قانونی مراجعه می کنند تا نسبت به بررسی تقاضای آنان اقدام شود.

فرد متقاضی پس از مراجعه و ارایه نامه درخواست به وسیله افراد حاضر در پزشکی قانونی پذیرش و پس از تحویل مدارک برای او پرونده تشکیل می شود. در این مرحله نامه مرجع قضائی- انتظامی به دقت کنترل و در صورت تکمیل مدارک تعرفه خدمت از متقاضی اخذ می شود و فرد برای معاینه توسط پزشک در نوبت بررسی پرونده منتظر می ماند.

مدارک لازم برای دریافت خدمت تعیین سن شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، نامه مرجع قضائی، انتظامی یا ثبت احوال و مدرک تولد یا تحصیلی معتبر است البته در مواردی ممکن شناسنامه پدر و مادر هم برای پاسخ به این درخواست نیاز باشد. پس از تشکیل پرونده فرد برای معاینه ظاهری و بررسی مدارک هویتی به پزشک مربوط ارجاع می شود.

در این مرحله نوع بررسی و معاینات در افراد زیر ٢٣ و بالای ٢٣ سال متفاوت است. در افراد زیر ٢٣ سال، سن فرد از طریق معاینه ظاهری، گرافی استخوانی و بررسی وضع دندان ها تعیین می شود، درحالی که این بررسی های دندانی و استخوانی در افراد بالای ٢٣ سال چندان پاسخگو نیست و تنها با معاینه ظاهری و مدارک بیمارستانی زمان تولد و مدارک تحصیلی معتبر مربوط به زمان شروح به تحصیل می توان سن افراد را تعیین کرد.

در افراد بالای ٢٣ سال ارایه مدارک بیمارستانی زمان تولد یا مدرک تحصیلی معتبر که مربوط به سال های اولیه شروع تحصیل باشد در صورت موجودبودن ضروری است.

آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟-بخش سوم

زمان لازم برای انجام پروسه تغییر سن وبیان اقداماتی که برای تغییر سن غیر قانونی محسوب میشود

زمان لازم برای پروسه ی تغییر سن (حدودا):

بین ۱ ماه و نیم تا ۳ ماه کاری.

اقدامات غیرقانونی برای تغییر سن در شناسنامه:

اگر شخصی اقدام به جعل شناسنامه کند و یا از شناسنامه ی دیگری استفاده نماید مرتکب جرم شده است .

نکته:

مطابق قوانین جزایی مهمترین مصادیق جعل شناسنامه عبارتند از:

به وجود آوردن اسناد و مکتوبات بدون مجوز قانونی

قلم بردن بدون مجوز از نهادهای ذیصلاح به منظور تغییر اعداد یا کلمات

بازسازی امضای اشخص اعم از حقیقی یا حقوقی یا مهر آن ها

الحاق و اضافه کردن موارد جدید در اسناد و مکاتبات

هر نوع تراشیدن یا خراشیدن متن یا نوشته با هدف از بین بردن کلمه یا تغییر آن

درج تاریخ به جای تاریخ قبلی در سند


مجازات جعل شناسنامه توسط کارمندان دولتی به چه صورت است؟


در مورد جعل شناسنامه و اسناد سجلی که توسط کارمندان دولت و مسئولان دولتی محقق می شود ماده 532 قانون مجازات اسلامی بیان حکم نموده است که مطابق ان چنانچه جاعل مسوول یا کارمند دولت باشد ضمن مجازات های اداری که ممکن است برای وی مقرر گردد به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال یا به پرداخت جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین مجرم می بایست طبق قانون خسارات وارده را نیز جبران نماید.

مجازات جعل شناسنامه توسط اشخاص عادی به چه صورت است؟

ماده 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای اشخاصی که کارمند دولت نیستند مرتکب جعل شناسنامه یا اسناد سجلی می شوند مجازات خفیف تری در نظر گرفته است که بر اساس ماده 534 چنانچه مرتکب شخص عادی یا به عبارت بهتر کارمند دولت نباشد ضمن جبران خسارات وارده به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال یا پرداخت جزای نقدی از سه میلیون ریال تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟-بخش چهارم

مجازات جعل شناسنامه و استفاده ازشناسنامه جعلی و مجازات استفاده از شناسنامه ی دیگری

مجازات استفاده از شناسنامه جعلی مطابق قانون مجازات اسلامی:

ماده 535 قانون مجازات اسلامی برای اشخاصی که از اسناد رسمی مجعول مانند شناسنامه جعلی استفاده می کنند نیز مجازات تعزیری پیش بینی کرده است که مطابق قانون چانچه استفاده کننده علم به مجعول بودن داشته باشد ضمن اینکه ی بایست خسارات وارده را جبران نماید به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی از 3 میلیون ریال تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

انچه تا کنون بیان شد مجازات جعل شناسنامه و اسناد سجلی مطابق قانون مجازات اسلامی بوده است که در واقع چنانچه جعل شناسنامه به قصد متقلبانه بوده باشد جاعل مطابق قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات می شود.

لیکن اگر قصد متقلبانه که در تعریف جعل مطابق ماده 523 قانون مجازات احراز نگردد مرتکب مطابق قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم خواهد شد.


مجازات چاپ شناسنامه جعلی:

ماده 13 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی برای اشخاصی که مبادرت به چاپ غیر قانونی شناسنامه و اسناد سجلی و همچنین تهیه مهر های شاسنامه و یا ساخت ان می نمایند حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است. همچنین در ادامه ماده برای شخصی که تکرار به جرم می نماید اشد مجازات را در نظر گرفته است.

ماده 14 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های اسناد سجلی، برای استفاده کنندگان شناسنامه ای که مطابق ماده 13 تهیه شده است نیز مجازات حبس از 1 تا 3 سال و جزای نقدی پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال پیش بینی نموده است.

ماده 15 این قانون بیان میدارد که :

خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به
پرداخت جزای نقدی از 500.000. ریال تا3.000.000. ریال محکوم می شوند در صورت تکرار،به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

آیا استفاده از شناسنامه ی دیگری جرم محسوب است؟

تا بدین جای مطلب به بیان مجازات جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه جعل شده پرداختیم حال اگر شخصی اقدام به شناسنامه ی فردی دیگر بنماید مجازات وی مطابق ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به صورت زیر است:

هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به
خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خودنماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500.000. ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می شود.

بطور کلی لازم به ذکر است که ،کاهش سن به غیر از موارد خاص غیر قانونی است و هیچ کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.

آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است؟-بخش پنجم

در نوشته ی فوق الذکر به بیان تغییر سن در شناسنامه و مجازات خرید شناسنامه جعلی و ... پرداختیم امید است مقاله ی بالا پاسخگویی سوالات شما در خصوص تغییر سن در شناسنامه بوده باشد .برای مشاهده نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه به قسمت نمونه دادخواست مراجعه نمایید.
نظرات کاربران


Aida hastam -  15 شهریور 1401
سلام... اگه کسی غیر قانونی این کارو انجام بده چه مجازاتی داره؟و از پارتی استفاده کرده باشه

تیم محتوای احقاق -  19 دی 1398
سلام ...اگر فرد از کارمندان اداره ثبت احوال بوده باشه ازمصادیق جعل توسط کارمندان دولتی محسوب میشه و مجازات اون طبق ماده 532 قانون مجازات اسلامیه که بیان میکنه: چنانچه جاعل مسوول یا کارمند دولت باشد ضمن مجازات های اداری که ممکن است برای وی مقرر گردد به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال یا به پرداخت جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین مجرم می بایست طبق قانون خسارات وارده را نیز جبران نماید. اما اگه توسط فرد عادی که غیر از مامورین اداره دولتی باشه انجام شده باشه ازمصادیق جعل توسط اشخاص عادی محسوب شده و طبق ماده 534 قانون مجازات اسلامی که بیان کرده: چنانچه مرتکب شخص عادی یا به عبارت بهتر کارمند دولت نباشد ضمن جبران خسارات وارده به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال یا پرداخت جزای نقدی از سه میلیون ریال تا 18 میلیون ریال محکوم خواهند شد.

شیوا -  08 خرداد 1399
سلام من در دادگاه بدوی برای تغییر سن رای مثبت اوردم والان اون رای به ثبت احوال صادر شده اگر معترض شه رای به دادگاه تجدید نظر میره اون موقع چقدر طول میکشه دادگاه تجدید نظر رای خودش و ابلاغ کنه و اینکه ایا من حضوری باید بازم دعوت شم

تیم محتوای احقاق -  08 خرداد 1399

سلام ....ده روز تبادل لوایح است بعد تعیین شعبه میشود و بعد از آن کمتر از یک ماه حکم صادره میشود اما اگر شعبه مشخص بشود میشود صحبت کرد تا رای تایید بشود که بعد از تبادل لوایح شعبه دادگاه تجدید نظر مشخص و پرونده به شعبه ارجاع میشود سپس دادگاه تجدیدنظر می تواند به حضور یا غیر حضور حکم اصدار نماید و زمان اعلام نظر دادگاه تجدید نظر بر اساس پرونده های ارجاعی به شعبه است و علی اصول کمتر از یکماه حکم صادره می شود


M -  05 مهر 1399
لطفا جواب بدین من و عشقم تفاوت سنی داریم من متولد ۸۱ و اون ۸۳ بخاطر تفاوت سنی خونوادم راضی نیستن نمیشه سن پسر رو بیشتر کرد مثلا متو لد۷۹ لطفا جواب بدین

تیم محتوای احقاق -  05 مهر 1399

سلام ....خیر با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تنها اجازه قانونی در خصوص تغییر در شناسنامه افراد، در تبصره همین ماده قانونی مشخص شده است.

در این تبصره آمده است، اشخاص میتوانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، اصلاح تاریخ تولد خود را در خواست کنند.
چه برای کاهش سن چه برای افزایش سن شرایط  این ماده و تبصره اش در فرد متقاضی صدق بایستی کند 

باقری -  08 آبان 1399
سلام من به دلیل استخدامی میخوام تغییربدم سنمو آیابه دلیل استخدامی امکان پذیرهست؟وبه دلیل استخدامی هم بایدازطرق کمسیون ثبت احوال اقدام کرد؟

تیم محتوای احقاق -  27 آبان 1401

سلام روز بخیر 

مطابق رای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه حقوقی محل سکونتان مراجعه نمایید.

درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد. بلکه شما باید علیه اداره ثبت احوال دعوی طرح نمایید و اثبات نماید اطلاعات شناسنامه نادرست ثبت شده است و مامور ثبت احوال در درج تاریخ تولد اشتباه کرده یا اصلا شناسنامه توسط والدین در تاریخ اشتباهی اخذ شده است.

متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.
شما باید ادله ای محکمه پسند و قاطع همچون: -شهادت شهود، -استشهاد محلی، - نظر پزشکی قانونی و ... ارائه دهید در غیر اینصورت امکان تغییر سن وجود ندارد .


فائزه  -  22 اسفند 1401
سلام وقتتون بخیر شرمنده از مزاحمت من متولد شهریور۵۱ و شوهرم متولد فروردین۴۷ هستن ایشون بدون اطلاع و رضایت من سن تولدش رو از طریق دادگاه و شهود به اسفند۵۲ تغییر داده یعنی با بی انصافی یک سال و نیم از من خودشو کوچکتر کرده الان شناسنامه جدید داره با کد ملی جدید که این اطلاعات جدید در شناسنامه من هم وارد شده من به تازگی متوجه شدم و بارها سر این موضوع باهم جر و بحث و دعوا کردیم تا اینکه به من قول داد سنش رو به حالت اول برگردونه چند روز پیش با قسم و آیه آب پاکی رو روی دستم ریخت و گفت از چند نفر کارشناس پرسیده و اونا گفتن دیگه هرگز نمیتونی تغییرش بدی. سوالم از شما بزرگواران اینه که آیا ایشون راست میگه و واقعا راهی برای تغییر شناسنامه او به حال اول وجود نداره؟ بسیار متشکر و سپاسگزار میشم اگه لطف بفرمایید جواب بدید چون این موضوع برام خیییییلی مهمه و از بی صداقتی ایشون بسیار ناراحت و متاسفم.

رایان کچووالی -  11 اردیبهشت 1402
من یه شهروند عادیم ادمین سایت نیستم ولی شنیدم فقط یه بار میشه اینکارو کرد

مهسا -  18 خرداد 1402
اخه تغییر سن چه ضرری داره که انقد سفتو سخت قانون براش گذاشتن ؟؟؟؟؟!!؟؟؟؟؟؟؟

سارا -  26 اسفند 1402
والا ب خدا راست میگی بگو ب شما چه میخوایم تغییر بدیم😐

amirarsalan -  21 بهمن 1402
سلام من متولد64هستم واصلا به فیسمم نمیخوره باشم بااینکه توروستابدنیااومدیم ودوسالی ام شناسناممونودیرگرفتن ولی بیشتربهم میخوره هفتاددوایناباشم حال بخاطراستخدام میخوام سنموتاهشت نه سال کمترکنم تاحالا اقدامی ام نکردم ولی حاضرم تاپنجاه میلیون بدم یکی قانونی برام اینکارو کنه اگروکیل ویاکسی بوداینکاروبرام بده بیشترم میدم شماره تماسم وواتساپم 09221370477

TAG -  18 خرداد 1402
سلام مثلا فرد زیر ۱۸ سال باشه؛سنشو جعل کنه،چه مجازاتی داره؟

Asma -  14 بهمن 1402
سلام من متولد ۷۹هستم میخام تغییر سن انجام بدم یک سال کوچکترش کنم بنظرتون باید استشهادیه محلی هم بگیرم بعدش پیش پزشک قانونی هم برم لطفا جواب بدین

.خ.ترابی -  21 دی 1401
سلام.اگر کسی دست در شناسنامه ببره مثلا تغییر سن و از آن شناسنامه برای تحصیل استفاده کنه،تکلیف مدارک تحصیلی چی میشه و اینکه اگر شناسنامه را تصحیح کنه مدارک تحصیلی را چکار باید بکنه؟