اخبار

نفس اصلاح ساختار نمی تواند در پیشرفت جامعه موثر باشد

سخنگوی شورای نگهبان نوشت : در طول ۴۰ سال گذشته ساختارهای اساسی تغییر یافته اما انتظارت از آنها تامین نشده است. آنچه مهم است ضرورت اصلاح رفتار کارگزاران است که در چارچوب ساختارها به انجام وظیفه بپردازند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان، در حساب توییتری خود نوشت:
« در طول ۴۰ سال گذشته ساختارهای اساسی تغییر یافته اما انتظارت از آنها تامین نشده است. با تعمق در این موضوع در می یابیم آنچه مهم است ضرورت اصلاح رفتار کارگزاران است که در چارچوب ساختارها به انجام وظیفه بپردازند. نفس اصلاح ساختار نمی تواند در پیشرفت جامعه موثر باشد. »

  منبع : سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان