اخبار

نظر شورای نگهبان درباره لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1398/02/04 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زير اعلام نظر مي گردد:
1_ علي رغم الحاق دو تبصره به ماده 2، اشكال بند 10 سابق اين شورا نسبت به توانايي اشخاص، كماكان به قوت خود باقي است.
2_ علي رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال بند 5 سابق اين شورا در خصوص ماده 11، كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در ماده 15، قسمت دوم اشكال بند 6 سابق اين شورا با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعيين نشده، همچنان به قوت خود باقي است و مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد.

  منبع : سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان