اخبار

دومین پودمان آموزشی چهار روزه ویژه دادستان‌های سراسر کشور

دومین پودمان آموزشی چهار روزه ویژه دادستان‌های سراسر کشوردر راستای ارتقای افزایش دانش قضایی به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار گردید.

دومین پودمان آموزشی ویژه دادستان های سراسر کشور در راستای ارتقای افزایش دانش قضایی به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به مدت 4 روز از تاریخ 98/06/05 لغایت 98/06/08در استان قم برگزار می گردد.


سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از:


امور سرپرستی و امور حسبی، نظارت قضایی بر امور اقتصادی، مدیریت اجرای احکام کیفری و نظارت بر زندان ها ، مدیریت نظارت بر ضابطان ، نظارت بر عملکرد داسرا و نظارت قضایی بر امور امنیتی و سیاسی و حقوق عامه و حقوق شهروندی

 

این پودمان زیر نظر اساتید مجربی چون دکتر حبیبی تبار، دکتر مسعودی مقام، حجت الاسلام والمسلمین عابدی، دکتر احمدی موحد، دکتر خرم آبادی ، دکتر القاصی مهر و دکتر عتباتی تشکیل می گردد.

  منبع : پرتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران