چگونه و از چه طریقی از پزشک متخلف شکایت کنم

پزشکان نیز مانند همه افراد در حال اشتغال در سایر مشاغل مرتکب قصور و اشتباهات مختلفی میشوند.پس برای شکایت از آنها از طریق زیر شکایت کنید.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چگونه و از چه طریقی از پزشک متخلف شکایت کنم

پزشکان نیز مانند همه افراد در حال اشتغال در سایر مشاغل مرتکب قصور و اشتباهات مختلفی میشوند. برابر قانون خطاهایی که از پزشکان سر می زند ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد . بی مبالاتی، بی احتیاطی، نداشتن مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی اهم این موارد است. علت این قصورات هر کدام از این موارد باشد مجازات متفاوتی در انتظار پزشک است.

مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

اخذ رضایت نامه از بیمار باید آگاهانه باشد بدین معنی که پزشک پس از گوشزد کردن آگاهی های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن از شخص یا ولی یا سرپرست وی، اقدامات پزشکی را آغاز کند.

در صورتی که رضایت نامه اخذ شده ناآگاهانه باشد مؤثر نخواهد بود همچنین گرفتن رضایت نامه قبل از شروع درمان و اعمال جراحی؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه به اقدامات و اعمال پزشک و جراح مشروعیت می بخشد آن هم در صورتی که تمامی موازین قانونی و فنی رعایت شود و الا پزشک در مقابل بیمار مسئولیت دارد.

تعداد گام ها 5


مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،پرونده پزشکی بیمار به صورت کامل و مدارک پزشکی و مدارک نشان دهنده قصور و یا تشخیص اشتباه پزشک

در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

مطابق ماده ۶۴٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به ۳ ماه و ۱ روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،پرونده پزشکی بیمار به صورت کامل و مدارک پزشکی و مدارک نشان دهنده قصور و یا تشخیص اشتباه پزشک

از جمله انواع دادسراها ،دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،پرونده پزشکی بیمار به صورت کامل و مدارک پزشکی و مدارک نشان دهنده قصور و یا تشخیص اشتباه پزشک

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،پرونده ی کامل پزشکی بیمار و مدارک پزشکی و مدارک نشان دهنده قصور و یا تشخیص اشتباه پزشک

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

و

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ،پرونده کامل پزشکی بیمار ومدارک پزشکی و مدارک نشان دهنده قصور و یا تشخیص اشتباه پزشک

دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک در موارد مختلف قصور چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست باشد
،خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.