چطور در خصوص اخذ رشوه شکایت کنم

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از بار ها رفتن و آمدن کار اداریتان انجام گرفته نشود ولی فردی با کاری مشابه شما بسرعت مشکل خود را از طریق همان اداره رفع کرده باشد در اینجا اتفاقی روی میدهد تحت عنوان رشوه دادن .فردمسئول اداره با رشوه گرفتن کار مشابه کار شما برای رشوه دهنده انجام داده است.اینجا نحوه شکایت از این امر برای شما توضیح داده شده است.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور در خصوص اخذ رشوه شکایت کنم

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از بار ها رفتن و آمدن کار اداریتان انجام گرفته نشود ولی فردی با کاری مشابه شما بسرعت مشکل خود را از طریق همان اداره رفع کرده باشد در اینجا اتفاقی روی میدهد تحت عنوان رشوه دادن .فردمسئول اداره با رشوه گرفتن کار مشابه کار شما برای رشوه دهنده انجام داده است.

حال ممکن است سوال برایتان پیش بیاید که رشوه چیست؟

به معنای آن چیزی است (معمولا بصورت پول)که به کسی می دهند تا کارسازی ناحق برای رشوه دهنده انجام دهد که اینکار اصولا کاری غیر قانونی است.به پول یا چیزی که در این راه پرداخت میشود رشوه میگویند.

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می کند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی و متهم، ادله و مدارک اثبات کننده جرم(شهادت شهود در صورت وجود به انضمام مدارک و اسامی شهود)

اولین مرجع رسیدگی پرونده های کیفری دادسرا می باشد و دادسرا با شکایت شاکی ملزم به رسیدگی میباشد و نمیتواند از رسیدگی به هیچ پرونده ای امتناع کند.

برای تنظیم شکواییه ارتشا دو نکته حائز اهمیت است:

1.شخصی شکایت کرده باشد(شاکی وجود داشته باشد)

اینگونه جرائم با شکایت شاکی قابل پیگیری هستند و بلافاصله با تقدیم برگه شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات آغاز می شود ولی با رضایت شاکی تعقیب کیفری از بین نمی رود زیرا این جرایم جنبه ی عمومی دارند.

2.شخصی که شکایت میکند اهلیت داشته باشد . به این معنا که شخص سن قانونی داشته باشد درصورتی که فرد دارای سن قانونی نباشد ولی یا قیم وی می تواند طرح شکایت کند

بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند . حکم صادر شده از دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز

کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی و متهم، ادله و مدارک اثبات کننده جرم(شهادت شهود در صورت وجود به انضمام مدارک و اسامی شهود)

نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه رسیدگی قضایی در دادگستری ۳ مرحله دارد :

۱-طرح شکایت و شروع تحقیقات

۲- رسیدگی در دادگاه بدوی

۳- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر

مواردی که باید در شکواییه درج شود : نام و خانوادگی شاکی ،نام پدر شاکی ،نشانی دقیق شاکی ،موضوع شکایت با قید تاریخ و محل وقوع جرم، مقدار ضرر و زیان وارد شده به فرد شاکی، تاریخ اعلام شکایت، مشخصات کامل متهم ،ذکر دلایل، اسامی و مشخصات شهود در صورتی که وجود داشته باشد.

بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند . حکم صادر شده از دادگاه تا ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز

کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی و متهم، ادله و مدارک اثبات کننده جرم(شهادت شهود در صورت وجود به انضمام مدارک و اسامی شهود)

مرحله اول.برای شکایت بابت رشوه گرفتن باید در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نام کنید و امضای الکترونیکی و رمز رو از دفتر اخذ کنید.

مرحله دوم.در این مرحله اقدام به طرح دعاوی کنید و فرم دادخواست شکایت رشوه گرفتن را از دفاتر دریافت کنید و نسبت به تکمیل آن اقدام کنید.

مرحله سوم.بعد از تکمیل فرم آن را به دفتر خدمات قضایی بدهید تا شکایت شما بصورت الکترونیکی ثبت بشود و مراحل آن طی شود.

مرحله چهارم.برای ادامه کار به شما پیامک یا ایمیل زده میشود که شما را از ابلاغیه با خبر میکند

مرحله پنجم.وارد سامانه ابلاغ الکترونیکی شده و به این روش ابلاغیه رو مشاهده و مطالعه کنید.