چطور تقاضای صدور حکم سرپرستی کنم

می خواهید سرپرستی کودکی را برعهده بگیرید؟در اینجا ما شما را با راه قانونی این کار آشنا میکنیم.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور تقاضای صدور حکم سرپرستی کنم

در قوانین کشور ما سرپرستی کودکان یعنی افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند (دختران کمتر از ۹ سال قمری و پسران کمتر از ۱۵ سال قمری)، مجنونان و سفیهان (کم خردان) در صورت نداشتن ولی (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب شده یا از طرف ولی با حکم دادگاه به شخصی واگذار می شود و شخص سرپرست یا قیم لقب می گیرد. وظیفه دادستان این است که دادستان در صورت شناسایی چنین اشخاصی موضوع را به دادگاه اطلاع داده و اشخاصی را که برای سرپرستی مناسب می بیند به دادگاه معرفی کند. البته سرپرستی بر سفها فقط مربوط به امور مالی وی است.

طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای سه دسته از اشخاص، قیم منصوب می شود:

  • نخست برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
  • دوم برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنهاست و ولی خاص نداشته باشند.
  • و در آخر برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

كپي مصدق 1- شناسنامه زن و شوهر 2- مستند حضور درشهرستان مورد زندگی کودک 3-كارت شناسايي

برای گرفتن سرپرستی کودکان زن و شوهر بایستی دارای شرایطی باشند از جمله :

الف . پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند .
ب . سن یکی از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد .
ج . هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند .
د . هیچ یک از زوجین محجور نباشند .
هـ . زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند .
و . زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند .
ز . هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند .
ح . هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند .

قاضی دادگاه پس از ارائه ی تقاضانامه توسط زوجین ،به بررسی شرایط زوج و زوجه میپردازدو در صورت وجود شرایط لازم اجازه سرپرستی آزمایشی داده می شود.

مدارک مورد نیاز

كپي مصدق 1- شناسنامه زن و شوهر 2- مستند حضور درشهرستان مورد زندگی کودک 3-كارت شناسايي

اگر زوج و زوجه شرایط مقرر در ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را دارا باشند ، با ارائه تقاضانامه سرپرستی طفل به دادگاه برای مدت آزمایشی قرار مقتضی صادر می شود که مدت قرار سرپرستی آزمایشی برای متقاضی سرپرستی شش ماه می باشد و بعد از گذراندن شش ماه آزمایشی در صورتی که دادگاه صلاحیت زوجین را تایید نمایید حکم قطعی سرپرستی صادر می گردد .

به عبارت دیگر و بر طبق ماده 4 قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نحوه صدور قرار دادگاه در خصوص تقاضانامه سرپرستی کودک بدین صورت می باشد قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد یعنی ابتدا موافقت موسسه یا سرپرست موقت گرفته می شود ولی در صورت عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه دلایل آن ها مورد قبول نباشد و یا به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود و دادگاه می تواند اجازه یا قرار سرپرستی آزمایشی خانواده را صادر نماید . در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید . زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود و سرپرستی کودک پایان می یابد .
بر طبق تبصره ماده فوق قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است . لازم به ذکر است که در این مرحله از سرپرستی حکم قطعی توسط قاضی صادر نمی گردد و قراری به صورت موقت یا آزمایشی صادر می شود تا صلاحیت واقعی آن ها برای دادگاه ثابت شود .

مدارک مورد نیاز

كپي مصدق 1- شناسنامه زن و شوهر 2- مستند حضور درشهرستان مورد زندگی کودک 3-كارت شناسايي

اگر در طول مدت شش ماهه ازمایشی موردی پیش نیاید دادگاه در صورتی حکم سرپرستی قطعی را صادر می کند که تقاضاکننده بخشی از اموال خود را به کودک تحت سرپرستی تملیک کند و تشخیص این که چه میزان باشد با دادگاه است. البته احراز لزوم به نام کردن بخشی از مال با دادگاه است و ممکن است در مواردی برای مصلحت کودک از این شرط چشم پوشی کند. اداره ی این اموال در صورتی با سرپرست است که دادگاه او را قیم کودک نیز قرار دهد. هم چنین برای صدور حکم سرپرستی باید درخواست کننده تعهد دهد که تمامی مخارج مربوط به سرپرستی کودک را تامین کند. تشخیص لزوم این مورد نیز بر عهده ی دادگاه است.