چطور برای ثبت ازدواج دایم اقدام کنم

یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود.در اینجا نحوه ثبت ازدواج دائم را برای شما توضیح داده ایم.

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور برای ثبت ازدواج دایم اقدام کنم

یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم و استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند.

قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده: . هر ازدواج وطلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد .بر اساس قسمتی از ماده ۱۱ قانون فوق الذکر مجازات مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کند یک تا شش ماه حبس بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان در نظریه ۱۴۸۸- ۹/۵/۱۳۶۲ خود اعلام کردند که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نمی باشد

بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی سال 1375 : به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.

بنابراین ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد باشد. بنابر این اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.

تعداد گام ها 2


مدارک مورد نیاز

1. اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن 2. کارت ملی زوجین به همراه فتوکپی آن ؛3. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری4.برگه جواب آزمایشگاه مبنی بر نتیجه آزمایشاتی که قبل از ازدواج باید توسط زوجین در آزمایشگاه انجام بشود 5.در صورتی که زوجه دوشیزه باشد ، باید شناسنامه یا کارت ملی پدر وی نیز ارائه شود 6.شهود

برای ثبت ازدواج دائم در ابتدا نیاز است دادخواست ارائه بدهید که که نسبت به ادعاهایی که دارید برگه های دادخواست متفاوت را از مجتمع های قضایی شهر خود مطالبه مینمایید.پس از تهیه ی فرم از مجتمع قضایی آن را پر کنید به این صورت که در بخش موضوع دادخواست بنویسید ثبت ازدواج دائم به انضمام كلیه خسارات قانونی و در قسمت شرح دادخواست تقاضای خود را به انضمام خواسته و ادله ی خود مطرح فرمایید.

مدارک مورد نیاز

1. اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن 2. کارت ملی زوجین به همراه فتوکپی آن ؛3. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری4.برگه جواب آزمایشگاه مبنی بر نتیجه آزمایشاتی که قبل از ازدواج باید توسط زوجین در آزمایشگاه انجام بشود 5.در صورتی که زوجه دوشیزه باشد ، باید شناسنامه یا کارت ملی پدر وی نیز ارائه شود 6.شهود

فرم ثبت ازدواج را به دادسرا تحویل داده و منتظر ابلاغیه بمانید.سپس طی پیامکی به شما اطلاع داده میشود که ابلاغیه برایتان ارسال شده که شما به سامانه ثنای خود مراجعه نموده و در قسمت سامانه ابلاغ الکترونیکی ابلاغیه خود را مشاهده نمایید.