چطور از کارفرما شکایت کنم

روش های شکایت از کارفرما

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور از کارفرما شکایت کنم

در تعریف کارفرما لازم به ذکر است که کارفرما، فرد حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف امضاکنندهٔ قرارداد جهت اجرای عملیات مورد توافق در قرارداد با طرف دیگر یعنی پیمانکار، مشاور یا کارگر همکاری می کند. .

در تعریفی دیگر کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند ، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگا هستند ، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند در صورتی که نماینده ، کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

طی قرارداد میان کارفرما و وپیمانکار و یا کارگر ممکن است از سوی هر یک از انها عدم انجام تعهد صورت پذیرد . در این نوشته به بررسی چگونگی شکایت از کارفرما خواهیم پرداخت .

تعداد گام ها 8


مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید (( مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی با اداره کار و امور اجتماعی دارد )) ، سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

به اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع ان یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید ، و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را جمع اوری کنید

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

سوابق را به اداره کار ببرید ، واحد ارجاع بروید ، فرم های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما ، محل کار ، و دلایل تنظیم دادخواست را نمایش می دهد که شما در پایین ان علت دادخواست یا شرح دادخواست را می نویسید

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان نامه سازش می دهد و از شما می خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً 2 هفته زمان می برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

جلسه سازش در همان اداره کار انجام می شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می کنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه تشخیص می رسد

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می شود . (ایران استخدام)در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به 2 طرف ابلاغ می شود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه حل اختلاف پرونده ارجاع می شود

مدارک مورد نیاز

قرارداد میان پیمانکار یا کارگر با کارفرما ،کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،مدارک مورد نیاز دیگر

جلسه حل اختلاف اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می کنند . سپس رای نهایی صادر می شود