چطور از طریق حق طلاقی که شوهرم داده خود را مطلقه سازم

بهترین نحوه طلاق گرفتن از طریق حق طلاق

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

چطور از طریق حق طلاقی که شوهرم داده خود را مطلقه سازم

یکی از حقوقی که قانون به مردها داده حق طلاق است اما برخی این حق را به زوجه ی خود اعطا مینمایند یا از طریق ذکر در نکاحنامه یا از طریق دفتر اسناد رسمی .

تعداد گام ها 3


مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی زوج و زوجه ،عقدنامه ،وکالت نامه اعطای حق طلاق

مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وكالت تام الاختیار داده باشد.

در قوانین مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصی در دادگاهها و محاكم دادگستری پذیرفته می شود كه از كانون وكلا پروانه وكالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وكالتنامه طلاق ، زوجه ، وكیل زوج در طلاق شده است ولی این وكالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وكالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وكیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است كه خانم ها مستند به وكالتنامه طلاقی كه در دست دارند به یك وكیل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضاء نماید.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی زوج و زوجه ،عقدنامه ،وکالت نامه اعطای حق طلاق

وكیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز كه خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در یك روز طی می شود. برای اینكه وكیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلكه زوجه با همان وكالت درطلاق به وكیل دادگستری وكالت می دهد.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی زوج و زوجه ،عقدنامه ،وکالت نامه اعطای حق طلاق

پس از صدور گواهی عدم امكان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت كند. بنابراین وكالت دادن مع الواسطه به یك وكیل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذیرفته می شود.