نحوه شکایت در رابطه سرقت موبایل

اگر در ایران گوشی ما دزدیده شد باید چه کنیم؟

چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...

نحوه شکایت در رابطه سرقت موبایل

متاسفانه دزدیدن گوشی یا به سرقت بردن آن اتفاقی است که در همه جای دنیا رخ می دهد و شما به عنوان کاربر باید همیشه آمادگی لازم برای مواجه شدن به این مسئله را داشته باشید. اما اگر بنا به هر دلیل در ایران گوشی ما دزدیده شد باید چه کنیم؟

تعداد گام ها 4


مدارک مورد نیاز

مدارک سند سیم کارت و اوراق شناسایی مالک خط(کارت ملی)

نخستین و مهم ترین اقدامی که باید بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود کردن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است. (با مراجعه به اپراتور مورد نظر )

مدارک مورد نیاز

اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی. اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشی. اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی. حضور شخص شاکی یا وکیل وی.

مرحله بعدی، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی باید بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، پیگیری موضوع را تقاضا کند.همچنین مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل، شماره سریال گوشی خود را به دست آورده و آن را برای روز مبادا، یادداشت کنند، زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.

مدارک مورد نیاز

اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی. اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه (کارتن) گوشی. اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی. حضور شخص شاکی یا وکیل وی.
طریق اخذ شماره سریال گوشی:
شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع.
بعد از طی مراحل اداری مربوطه، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام می کند.
درهنگام خرید تلفن همراه به نکات زیر توجه داشته باشید:
- موبایل را از فروشگاه های معتبر که دارای پروانه کسب هستند، خریداری کنید.
- دقت کنید که گوشی موبایل حتما دارای ضمانتنامه معتبر باشد.
- هنگام خرید، حتما از فروشنده فاکتور خرید مهر شده دریافت کنید.

مدارک مورد نیاز

اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی . اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه ( کارتن ) گوشی. اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی. حضور شخص شاکی یا وکیل وی.
بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام می کند.