وصول مطالبات

وصول مطالبات مالک مستاجر موجر

آیا میدانید استیفای مطالبات در روابط میان موجر و مستاجر به چه شکلی است؟

امروزه یکی از دعاوی مطرح و شایع در دادگستری ،روابط ما بین موجر و مستاجر است. برای استیفای مطالبات میان موجر و مستاجر بایستی به یک سری نکات توجه نمود که به بیان آنها در این پست خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 آذر 1398 , مهدیس گودرزی