سرقتهای خاص - بخش پنجم مجازات جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 660 قانون تعزیرات 75 و ماده 553 قانون تجارت سال 1311 و مواد 88 تا 90 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دررابطه با سرقت نظامیان خواهیم پرداخت.


سرقتهای خاص - بخش پنجم مجازات جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی

همانطور که در پست قبل به بیان آن پرداخته شد،ماده ماده659 قانون تعزیرات سال 1375 به بیان سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی پرداخته و مجازات آنرا حبس از یک تا پنج سال و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر بیان کرده است.ماده 657 همین قانون ،به بیان جرم کیف زنی یا جیب بری پرداخته و مجازات آنرا حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بیان نموده است.ماده 658 این قانون به بیان سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده پرداخته و درصورتی که حائز شرایط حد نباشد مجازات انرا حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم بیان کرده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۸۱ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ش سرقت (یا استفاده غیر مجاز ) از آب، برق، گاز و تلفن

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۶۰ـ هر کس بدون پرداخت حق اشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکبین از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد

سرقتهای خاص - بخش پنجم مجازات جرایم نیروهای مسلح - همراه با فایل صوتی


ص سرقت اقوام شخص ورشکسته

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:
ماده ۵۵۳ ـ اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.


ض سرقت نظامیان


قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۸۸ ـ هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده۸۹ـ هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده۹۰ـ هر گاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند




نظرات کاربران


Milad_67 -  23 دی 1398
دزدی از خودروی خیلی گران قیمت و سرقت خود ماشین از سرقتلی خاصه.؟؟؟ 😕

تیم محتوای احقاق -  23 دی 1398

سلام....به طور کلی در قوانین ما سرقت یا عادیه یا حدی و تحت شرایطی خاص ممکنه مجازات این سرقتها تشدید پیدا کنه .

اگه سرقت شما مشمول یکی از موارد نامبرده شده تو ماده 656 قانون مجازات اسلامی بشه جزو سرقت خاص و مشمول تشدید مجازات میشه
 
و طبق ماده 661 این قانون  در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود