اسناد تجاری | چک | چک تضمینی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش چهارم

با توجه به پست قبل دانستیم که هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند و همچنین اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک‌ها فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است. حال در این پست به بررسی بندهای مطرح شده در این بخشنامه خواهیم پرداخت.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

1.صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم خاص آن است:
الف - مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب - شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛
پ - علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛
ت - مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی

2.چک تضمین شده فقط باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوط نوشته شده است، صادر شود

3.مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود

4.وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، فقط در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است

5.ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش چهارم


6.ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان پذیر است

7.ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می کنند، الزامی است


8.دارندگان چک های تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را به طور نقدی دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
ظهرنویسی این چک ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال باید به یکی از شعبه های بانک صادرکننده مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه کنند.

9.اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ها مسوول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی می شود.
نظرات کاربران


... -  08 اسفند 1398
سلام لطفا اطلاعاتی از ابطال چک تضمینی بگذارید

تیم محتوای احقاق -  08 اسفند 1398

سلام ...چک تضمینی جدیدا فقط در وجه ذینفع صادر میشه ونمیشود به غیر واگذار کرد و با درخواست ذینفع و یا وکیل وی قابل ابطال میباشد


علیرضا -  07 اردیبهشت 1399
بنده الان یک چک تضمینی به نام خودم از شخصی گرفتم آیا وی قبل از مراجعه من به بانک میتواند آن را باطل کند؟

تیم محتوای احقاق -  02 تیر 1399

سلام...اصل بر اینه که نمی تونه مگر در چند جهت مثلا جعل .سرقت . خیانت ....اینا مگه باشه  وگرنه نه نمیتونه


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi