بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش پنجم-چک مشروط

همانطور که میدانیم چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد. چک دارای انواع گوناگونی است یکی از انواع چک ،چک مشروط است

اسناد تجاری | چک | چک مشروط

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش پنجم-چک مشروط

همانطور که میدانیم چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد. چک دارای انواع گوناگونی است یکی از انواع چک ،چک مشروط است .در این پست به بررسی مفهوم چک مشروط خواهیم پرداخت.

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و پدید آورد. به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط بهچک تشکیل می شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می کشاند. بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود.در این نوشته، به بررسی برخی مسائل چک مانند صدورچک مشروط خواهیم پرداخت.چک مشروط به عنوان جانشین پول در مبادله های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می شود

در ماده ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است:

چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛در واقع چک از نظر قانون اصلاحی سال 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد،

به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش پنجم-چک مشروط


چک مشروط:

چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد.به عبارت دیگر میتوان گفت،خیلی وقت ها چک بین اشخاص رد و بدل می گردد؛ اما وصول وجه آن به شرط انجام کاری است. مثلا بابت معامله ماشین چکی صادر می شود؛ اما وصول چک به شرط تحویل ماشین است.در تعبیری دیگر از این نوع چک میتوان گفت که چکی است که از طرف صادرکننده برای پرداخت آن در متن چک شرط یا شروطی قید می شود.

کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می نماید لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد ودسته چک را از آن بانک دریافت نموده است به میزان مبلغی که در چک می نویسد وجه نقد داشته باشد یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند .

اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید نماید بانک به آن شرط اعتنا نمی کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می نماید .

در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد، دارنده ی چک ،برای مطالبه وجه چک می تواند در دادگاه طرح دعوا نماید زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.
نظرات کاربران