بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش اول

اطبق ماده 1 قانون چک مصوب1382 چک به چهار دسته تقسیم میگردد که یکی از انواع آن چکی است که بابت تضمین داده میشود.در این پست در ابتدا به بررسی معنای چک و مفهوم چک تضمینی خواهیم پرداخت.

اسناد تجاری | چک | چک تضمینی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش اول

امروزه با توجه به پیش رفت علم و فناوری ،معاملات بوسیله ی مبادله ی پول نقد به صورت مرسوم گذشته انجام نمی پذیرند و مواردی از جمله چک جایگزین پول نقد در معاملات بین افراد گشته است.طبق ماده 1 قانون چک مصوب1382 چک به چهاردسته تقسیم میگردد که یکی از انواع آن چکی است که بابت تضمین داده میشود.در این پست در ابتدا به بررسی معنای چک و مفهوم چک تضمینی خواهیم پرداخت.

در ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است : چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

اما ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی میداند که عهده ی بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛در واقع چک از نظر قانون اصلاحی سال 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد،

به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

مطابق با ماده 1 قانون چک مصوب1382،انواع چک عبارتند از :

1.چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2ـ چك تایید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بابك محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
3ـ چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین میشود.
4ـ چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت میگردد.

در این مطلب یه بررسی چک تضمینی که یکی از انواع چک مطابق ماده ی فوق الذکر به شمار میرود ، خواهیم پرداخت.

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش اول


چک تضمینی

چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر می شود و برای پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود بر خلاف چك عادی كه توسط صاحب حساب صادر می شود بنابراین هر فردی می تواند از بانك تقاضای چك تضمین شده بنماید این چك مطمئن و قابل اطمینان است و با مراجعه به هر یك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصولند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد، در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند.

چگونه دادخواست برای دعاوی چک تضمینی ،تنظیم کنیم؟؟

در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چک های تضمین لازم به ذکر است که، این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می کند.
نظرات کاربران