آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش دوم

چنانچه در پست قبلی ذکر شد ازدواج مجدد سبب سست شدن بنیان خانواده ها میشودولی همانطور که در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن زن اول مطرح شد،در صورت ازدواج دوم مرد ،برای زن حق طلاق ایجاد میشود .در این پست به بررسی این میپردازیم که ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟


آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش دوم

چنانچه در پست قبلی ذکر شد ازدواج مجدد سبب سست شدن بنیان خانواده ها میشودولی همانطور که در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن زن اول مطرح شد،در صورت ازدواج دوم مرد ،برای زن حق طلاق ایجاد میشود .در این پست به بررسی این میپردازیم که ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟

اتفاقا مقرره مزبور به عنوان یکی از شروط قابل درج در متن عقد را همین شرط مورد سؤال ذکر کرده که بنظر ناظر بر موضوع است. در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/3902 مورخ 9 مرداد۰1381 و در پاسخ به این سؤال که ( آیا عقد ازدواج موقت نیز حق فسخ برای زوجه را در مواردی که زوجه دارای حق فسخ نکاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود می آورد یا خیر؟)

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش دوم


اینگونه اعلام نظرنموده است: چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ( ماده 1119 قانون مدنی نیز مقید همین معنی است).
نظرات کاربران


خنیا -  26 فروردین 1399
سلام ... من به عنوان همسر دوم هستم..همسر اول شوهرم هیچ مشکلی نداره ... حال من می‌خوام بدونم ک ما میتونیم عقدمون رو دائمی کنیم؟

تیم محتوای احقاق -  26 فروردین 1399

سلام بله درصورتیکه همسرتون (زوج) موافقت کنن با رسمی کردن ازدواجتون