شناسنامه

شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه ٬ جرم تغییر سن در شناسنامه ٬ راه های تغییر سن در شناسنامه

بسیاری از افراد بنا به دلایل گوناگونی چون ازدواج ،شرکت در آزمونهای استخدامی و ... تمایل به داشتن سن کمتری نسبت به سن واقعی درج شده در شناسنامه ی خود دارند فلذا به دنبال راهی برای کم کردن سن خود میباشند. تغییر سن در شناسنامه دارای قوانین مختص به خود میباشد که در این مقاله به بیان آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 11 آذر 1398 , مهدیس گودرزی