خدمت سربازی

خدمت سربازی

احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه

خدمت سربازی یکی از بحث برانگیزترین مراحل زندگی هر مردی است. از سختی های دوران خدمت تا مشکلات مالی برای سربازان و حقوق و مستمری سربازی و در نهایت بیمه دوران خدمت که آیا در بازنشستگی منظور می شود یا خیر؟

همراه با فایل صوتی 27 اردیبهشت 1399 , مهدیس گودرزی