حق تنصیف

تنصیف از ریشه نصف می آید و حق تنصیف در نکاح، همان الزام زوجه(آقا) به انتقال تا نصف دارايي به زوجه(خانم) حين طلاق می باشد. حق تنصیف درواقع اجرای عدالتی برای بانوان محسوب می شود که در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوجه نباشد، حق تنصیف اجرا می شود.

تنصیف در دارایی به چه معناست ٬ حق تنصیف دارایی ٬ شرایط تنصیف دارایی و قوانین آن

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است.ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارايی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود دارد .

همراه با فایل صوتی 07 مهر 1398 , تیم احقاق

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش هفتم بیان رویه ی دادگاه ها در خصوص اعمال شرط تنصیف و بررسی نکات - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان رویه ی دادگاه ها در خصوص اعمال شرط تنصیف و سایر نکات در خصوص این شرط خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 10 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش ششم بیان وضعیت دوم ایجاد شده پس از طلاق در خصوص تقسیم دارایی و مشکلات اجرای شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وضعیت دوم از دو وضعیت ایجاد شده پس از طلاق در خصوص تقسیم دارایی و همچنین مشکلات اجرای شرط تنصیف خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 06 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تنصیف اجرای عدالتی برای بانوان - بخش پنجم بیان علل صحت شرط تنصیف با توجه به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان علل صحت شرط تنصیف با عنایت به مواد 10 و 1119 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش چهارم بیان سایر نکات در خصوص شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر نکات در خصوص شرط تنصیف و همچنین تبصره 6 ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات طلاق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش سوم بیان شرایطی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط و ویژگی هایی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش دوم بررسی یکی از دو وضعیت پس از طلاق در رابطه با اجرای حق تنصیف - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی یکی از دو وضعیت پس از طلاق در رابطه با اجرای این حق خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش اول حق تنصیف بعنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حق تنصیف بعنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی