حذف نام همسر

حذف نام همسر سابق ٬ شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق ٬ چگونه شناسنامه المثنی بگیریم

یکی از معضلاتی که افراد پس از طلاق با آن مواجه هستند،بودن نام همسر سابق در شناسنامه آنهاست. حذف نام همسر از شناسنامه برای مردان کمی ساده تر از زنان میباشد. قوانین جدید در خصوص حذف نام همسر سابق به بیان قوانین و جزییاتی پرداخته است که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 05 آذر 1398 , مهدیس گودرزی