ثبت احوال

سازمان ثبت احوال موظف به انجام کارهایی نظیر :ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه تعويض شناسنامه هاي در دست مردم ثبت واقعه وفات و صدور گواهي وفات تنظيم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداري آن تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي انجام کليه امور سجلي اتباع بيگانه مقيم ايران و تابعين ايران و ايرانيان مقيم خارج کشور جمع آوري و تهيه آمار هاي انساني سراسر کشور و انتشار و... می باشد.

تغییر سن در شناسنامه ٬ جرم تغییر سن در شناسنامه ٬ راه های تغییر سن در شناسنامه

بسیاری از افراد بنا به دلایل گوناگونی چون ازدواج ،شرکت در آزمونهای استخدامی و ... تمایل به داشتن سن کمتری نسبت به سن واقعی درج شده در شناسنامه ی خود دارند فلذا به دنبال راهی برای کم کردن سن خود میباشند. تغییر سن در شناسنامه دارای قوانین مختص به خود میباشد که در این مقاله به بیان آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 11 آذر 1398 , مهدیس گودرزی