تاجر

تاجر کاسب کسبه

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

تاجر در لغت به معنی بازرگان و کسی است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد اطلاق می گردد. در حقوق تجارت و به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

همراه با فایل صوتی 25 شهریور 1398 , تیم احقاق

تاجر به چه کسی گفته میشود؟‎بخش دوم

همانطور که در مبحث قبل به آن پرداخته شد تعریف تاجر و دانستن مفهوم آن ویژگی هایی دارد که ما را ملزم به دانستن آن مینماید .دراین پست به مفهوم کسبه ی جزء و ویژگی های آن خواهیم پرداخت .همانطور که گفته شد کسبه ی جزء نیز تاجر محسوبند اما قانونگذار میان انها و سایر تجار تفاوتهایی قایل شده است .

همراه با فایل صوتی 07 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

تاجر به چه کسی گفته میشود؟‎بخش اول

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت . همچنین دانستن تفاوت تاجر و کسبه ی جزء موضوعی است که گاها افراد را دچار اشتباه میکند . فلذا در این پست به بررسی مفهوم کسبه ی جزء و تاجر خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 07 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی