بیمه اجباری

بیمه اجباری، تکلیفی می‌باشد؛ یعنی حتماً فرد باید توسط کارفرما بیمه شود و این جهت نفع برای کارگر است که در صورت ضرر و یا آسیب، بیمه به وی تعلق گیرد. در مقاله های پایین با تفاوت های بیمه اختیاری و اجباری آشنا شوید.

آیا با مطالعه این مقاله در زمینه خسارات بیمه اجباری مهارت کسب خواهیم نمود؟امتحان کنید!- همراه با فایل صوتی مقالات

منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود. در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

همراه با فایل صوتی 06 آبان 1398 , تیم احقاق