ازدواج مجدد

ازدواج مجدد اذن همسر اجازه همسر

ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات

چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برآمده.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , تیم احقاق

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش پایانی

در ادامه ی مباحث قبلی مطروحه در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول این سوال پیش می اید که ایا مقصود قانونگذار صرفا عقد دایم مجدد برای مرد و ایجاد حق طلاق برای زوجه اول بوده است یا مشمول ازدواج موقت نیز میشود در این پست به بررسی نظریات مختلف در این باره میپردازیم

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش سوم

درپست قبل به این موضوع پرداختیم که چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برامده

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش دوم

چنانچه در پست قبلی ذکر شد ازدواج مجدد سبب سست شدن بنیان خانواده ها میشودولی همانطور که در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن زن اول مطرح شد،در صورت ازدواج دوم مرد ،برای زن حق طلاق ایجاد میشود .در این پست به بررسی این میپردازیم که ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش اول

یکی از معضلاتی که در چند دهه ی اخیر دامن گیر بسیاری از خانواده ها شده موضوع ازدواج مجدد مرد بواسطه اجازه ای که قانون به او داده است میباشد اما قانون گذار حقوقی را در این صورت برای عدم تضییع حقوق زن اول مدنظر گرفته است که به بررسی انها میپردازیم

همراه با فایل صوتی 01 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی